Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies) Saznajte više o tome

Uvjeti poslovanja

Izjava o kupcu

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i izvrši plaćanje putem kreditne kartice, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI.

Izjava o prodavatelju

Prodavatelj

Agro-partner

Ratatska 4

31204 Bijelo Brdo

OIB: 34607493750

e-mail: t.o.agropartner@gmail.com

Tel: +385 98 950 1175Opći uvjeti

Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati. 

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave Proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine. 

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca ovim putem. 

Isporuku proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske. 

Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio. 

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, veleprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet trgovinu. 

Prodavatelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati. 

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavatelj se svojim najboljim naporima trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici Agro-partner su simbolične.Izjava o jamstvu

Artikli u trgovini Agro-partner imaju jednogodišnje jamstvo, izuzev potrošnih materijala i rezervnih dijelova. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti kojima kupac može ostvariti svoja prava. Troškove dostave do prodavatelja u slučaju reklamacije snosi kupac, ukoliko se reklamacija pokaže opravdanom Agro-partner se obvezuje besplatno isporučiti popravljeni/zamijenjeni proizvod. Ukoliko se reklamacija ne pokaže opravdanom kupcu će se naplatiti trošak pregleda i povrata artikla na njegovu adresu.

POŠTARINA

Trošak dostave ovise o vrijednosti paketa. Obračun će se vršiti prema cjeniku ovlaštenog distributera.

Ako se odlučite platiti na račun, slanje pošiljke će se izvršiti putem dostavne službe – Overseas Express d.o.o.

Za sve pošiljke vrijednosti veće od 600,00 kn transport do kupca uračunat je u cijenu i kupac prilikom preuzimanja robe ništa dodatno ne plaća.

Izjava o privatnosti

Agro-partner se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da pribavlja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Agro-parnera i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača


Sukladno članku 10. stavku 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu : Ratarska 4, 31204 Bijelo Brdo ili na e-mail adresu: t.o.agropartner@gmail.com. Prigovor se može podnijeti i osobno u poslovnim prostorijama na adresi: Ratarska 4, 31204 Bijelo Brdo.

Odmah po prijemu prigovora dobit ćete pismenim putem potvrdu o primitku istoga.

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o vama kao potrošaču: ime i prezime te adresu za dostavu odgovora.

Obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora

1. Raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u prilogu. Odluku dostavite na način koji vama odgovara i na adresu i brojeve koji se nalaze u Obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2.Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (članak 77. Zakona) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija ili dijelovi, oštećenja, korištenje robe i sl.). Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjem ili bez dijelova, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoje obaveze povrata robe te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u prilogu možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

_____________________________________________________________________________________________________

Preuzimanje obrazca o jednostranom raskidu ugovora